Ihre Ansprechpartner

Einrichtungsleitung:
Christian Schulz

 

Tel. 089 -314 000 -17

E-Mail: leitung-awdhhTd;e5Ong2ed@uOh1aC.Ng9Khawo-muenchen.de

 

Pflegedienstleitung:  
Mirjam Petruso 

Tel. 089 -314 000 - 15

E-Mail: pdl-awdhhTd;e5Ong2ed@uOh1aC.Ng9Khawo-muenchen.de

 

Stellvertretende Pflegedienstleitung:
Željko Ćorluka

Tel. 089 -314 000 - 19

E-Mail: pdl2-awdhhTd;e5Ong2ed@uOh1aC.Ng9Khawo-muenchen.de

 

Koordinator der gerontopsychiatrischen Wohngruppen:

Javier Gil Morillas

Tel. 089 -314 000 - 39

E-Mail: koordinator-awdhhTd;e5Ong2ed@uOh1aC.Ng9Khawo-muenchen.de

 

Pflegeüberleitung:
Svetlana Latusek

Tel. 089 -314 000 - 56

E-Mail: puk-awdhhTd;e5Ong2ed@uOh1aC.Ng9Khawo-muenchen.de

 

Sozialdienst und Koordinatorin der Jungen Pflege:


 

Bewohnerverwaltung / Barbetragskasse : 

Klara Hempel

 

Bewohnerverwaltung / Barbetragskasse:
Christina Mpetzekes

 

Personalverwaltung:
Karin Turbak

Tel. 089 -314 000 - 16

E-Mail: personal-awdhhTd;e5Ong2ed@uOh1aC.Ng9Khawo-muenchen.de

 

Sozialdienst  der Jungen Pflege:
Katharina Schmiedel